خط تولید

تستر ATE 03

تستر EMI

تست کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات

لحیم کاری موج

دستگاه اولتراسونیک

دمای بالا و پایین

تستر ولتاژ بالا

اتاق پیری

دستگاه تست رعد و برق

دستگاه حکاکی لیزری

حمل و نقل شبیه سازی شده ...

اسیلوسکوپ

قالب تزریق سیم ...

تستر گهواره ای

خط تولید 01

خط تولید 02

خط تولید 03

خط تولید 04